പ്രാഥമിക ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം മഞ്ചേരിയിലും

സ്കൂള്‍ കോളെജ് പഠനം തുടരാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനും വായിക്കാനും ആശയ വിനിമയം നടത്താനും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു.
ഏത് യോഗ്യതക്കാര്‍ക്കും പഠിക്കാവുന്ന ലളിതമായ അധ്യാപന രീതി.
അനുയോജ്യമായ സമയക്രമം.
ഞായറാഴ്ചകളില്‍ പ്രത്യേക ബാച്ച്.

Call 9539 051 386, 8943 328 266

Seller:

Mohammed

Address:

Manjeri, 2nd Floor, City Tower, Pandikkad Road, MANJERI (Opposite KTA Gents Planet) Malap

Ad Complaint

 
 

Similar ads

 • Spoken Hindi and English Class in Manjeri Call ,
  3 000 INR.
  Manjeri
 • നാട്ടില്‍ അന്യസംസ്ഥാനക്കാരോട് ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിനും ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ തൊഴില്‍ തേടുന്നവര്‍ക്കും ഉപകാരപ്രദമായ കോഴ്സ്. ഏത് യോഗ്യതക്കാര്‍ക്കും പഠിക്കാവുന്ന ലളിതമായ അധ്യാപന രീതി. അനുയോജ്യമായ സമയക്രമം. ഞായറാഴ്ചകളില്‍ പ്രത്യേക ബാച്ച്
  3 000 INR.
  Manjeri
 • Duration: Six months Eligibility: +2 or above Certificate Course for Gulf Job seekers in the field of Translator, Typist, PRO, HR Assistant, Tourist Guide, Healthcare Staff, Hospitality Staff, Aviation and Travel Staff, Secretary and Personal Ass
  5 000 INR.
  Manjeri
 • IELTS Distance coaching for working professionals. Weekend contact class and mock test. Distance coaching through a devoted monitor/faculty on listening, reading, writing and speaking on work days
  9 000 INR.
  Manjeri
 • We provide Malayalam, Hindi, Arabic & English Data Entry Course in Manjeri
  676 121 INR.
  Manjeri